شیوه نامه ارائه خدمات پس از فروش

 

برای پذیرش حضوری دستگاه خود می توانید به دفاتر خدمات پس از فروش ونوس سرویس در سراسر کشور مراجعه نمایید.

کنترل ظاهری دستگاه ارائه شده مشتریان

ثبت اطلاعات در سامانه خدمات پس از فروش در صورت پذیرش دستگاه توسط مشتری

بررسی وضعیت گارانتی دستگاه

تکمیل فرم اظهارنامه پذیرش دستگاه توسط مشتری

ارائه یک نسخه فرم رسید پذیرش دستگاه معیوب و دریافت کارت گارانتی و دستگاه توسط پذیرش

کارشناسی و اعلام نظر تا حداکثر ۷۲ ساعت کاری پس از دریافت مدارک و مستندات مربوطه و تکمیل فرم پذیرش

اعلام حدود هزینه تعمیرات به مشتری در موارد خارج از گارانتی و اخذ موافقت جهت تعمیر دستگاه

اطلاع رسانی پایان فرآیند تعمیر به مشتری از طریق پیامک و یا تماس تلفنی

ترخیص حضوری یا غیر حضوری دستگاه بنا بر توافق صورت گرفته با مشتری

پس از اتمام فرآیند، واحد امورمشتریان نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی از مشتریان اقدام می نماید.