نظرسنجی

شرکت ونوس سرویس خاورمیانه در راستای ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده به شما مشتریان عزیز، در نظر دارد تا با دریافت نظرخواهی و پیشنهادات سازنده مشتریان محترم، فرآیند خدمات را به بهترین شکل ممکن بهبود دهد، لذا خواهشمند است با پاسخ گویی دقیق به سئوالات ذیل مارا در رسیدن به این اهداف یاری نمایید.نوع محصول


عالیخوبمتوسطضعیفعالیخوبمتوسطضعیفعالیخوبمتوسطضعیفعالیخوبمتوسطضعیفعالیخوبمتوسطضعیفعالیخوبمتوسطضعیفعالیخوبمتوسطضعیفعالیخوبمتوسطضعیفعالیخوبمتوسطضعیفعالیخوبمتوسطضعیف